: اين ويديويي تبليغاتي است اما مفهومي عميق دارد . شترمرغي كه عينكي مي زند و با حضور در فضايي مجازي احساس پرواز مي كند.تاييدي دوباره بر قدرت شگفت انگيز ذهن و احساس 🌐 @soosanhosnidokht .ثبت دیدگاه شما