كورش سليمانى 🌿
به سوى تبريز و بعد سقز، به سوىِ جشنواره تئاتر كردى ... به اميد خدا همراه با استاد عزيز و بزرگوارم دكتر قطب الدين صادقى و دوست و همكلاسى عزيزم على ظفر قهرمانى نژاد قرار است نمايش ها را داورى كنيم ... پيشاپيش به همه ى گروه هاى حاضر در اين جشنواره سلام مى گويم و اميدوارم هرگز از تلاش و هنرمندى خسته نشوند ... على خبر داد كه در سقز برف مى بارد ... ____________________________________________📚...
روز دانشجو هم مبارك بر همه ى دانشجويان ديروز ، فردا و به ويژه امروز ... _________________
#روز_دانشجو_مبارك 
#قطب_الدين_صادقي 
#كورش_سليمانى 
#سقز class=
🌿 به سوى تبريز و بعد سقز، به سوىِ جشنواره تئاتر كردى ... به اميد خدا همراه با استاد عزيز و بزرگوارم دكتر قطب الدين صادقى و دوست و همكلاسى عزيزم على ظفر قهرمانى نژاد قرار است نمايش ها را داورى كنيم ... پيشاپيش به همه ى گروه هاى حاضر در اين جشنواره سلام مى گويم و اميدوارم هرگز از تلاش و هنرمندى خسته نشوند ... على خبر داد كه در سقز برف مى بارد ... ____________________________________________📚... روز دانشجو هم مبارك بر همه ى دانشجويان ديروز ، فردا و به ويژه امروز ... _________________ #روز_دانشجو_مبارك #قطب_الدين_صادقي #كورش_سليمانى #سقزثبت دیدگاه شما