لالايي با صداي هاله سيفي زاده عزيزم خداوندا به كردهاي ايرانم صبر بده كه هميشه مظلوم بودند @halehseyfizadehثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران