مهراب قاسم خانی عجب... براى دومين بار اينستاگرام يكى از پست هاى من رو پاك كرد. اينطور كه معلومه مديران اينستاگرام هم دچار دلواپسى شدن 😂😂😂 پ.ن: حالا من براى محكم كارى توى پست بعدى متن پست قبل رو بدون فيلمش مينويسم، ببينيم چى ميشه 😁😜 اگه بازم حذف شد شرمنده ام class=
عجب... براى دومين بار اينستاگرام يكى از پست هاى من رو پاك كرد. اينطور كه معلومه مديران اينستاگرام هم دچار دلواپسى شدن 😂😂😂 پ.ن: حالا من براى محكم كارى توى پست بعدى متن پست قبل رو بدون فيلمش مينويسم، ببينيم چى ميشه 😁😜 اگه بازم حذف شد شرمنده امثبت دیدگاه شما