شیلا خداداد ا 
مجله هنری نیان تازه شروع به کار کرده
(حرف دل ،جملات و متن های ناب و خاص
شعر های زیبا 
تیکه هایی از کتاب و سخنان ارزشمند)
( مجله نیان رو فالو کنید ) 👍✔
@niyan_magazine 
@niyan_magazine 
@niyan_magazine class=
ا مجله هنری نیان تازه شروع به کار کرده (حرف دل ،جملات و متن های ناب و خاص شعر های زیبا تیکه هایی از کتاب و سخنان ارزشمند) ( مجله نیان رو فالو کنید ) 👍✔ @niyan_magazine @niyan_magazine @niyan_magazineثبت دیدگاه شما