آتیلا پسیانی تبريك به ملت ايران براي كسب عنوان غرور آفرين قهرماني وزنه برداري جهان.
ما هميشه ميتوانيم شگفتي ساز باشيم . فقط نبايد خود را دست كم بگيريم .
به اميد حضور پر توان تيم ملي فوتبال ايران در جام جهاني
#atilapesiani#atilapesyani #attilapessyani class=
تبريك به ملت ايران براي كسب عنوان غرور آفرين قهرماني وزنه برداري جهان. ما هميشه ميتوانيم شگفتي ساز باشيم . فقط نبايد خود را دست كم بگيريم . به اميد حضور پر توان تيم ملي فوتبال ايران در جام جهاني #atilapesiani#atilapesyani #attilapessyaniثبت دیدگاه شما