: عشق ماشين ها حتما ببينند . 😀 شگفتي هاي ابرماشین فوق پیشرفته و جدید تویوتا . مايل بوديد هنرنماييهاي بيشتري از ماشين را در كانال تلگرامم ببينيد 🌐 @soosanhosnidokhtثبت دیدگاه شما