عزيزان داخل كشور هم به شماره حساب بانك ملى ٠٣٤٥٣٤٩٩٦٨٠٠٥ و شماره كارت ٦٠٣٧٩٩١٨٥٦٢٢٨٧٩٠ به نام اميد محمدزاده بازهم ممنون و يه دنيا تشكر❤️نشردهيد🙏🏻❤️ثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران