شقایق جعفری جوزانی يك بار ديگه تماشاي اين كار زيبا نصيب ما شد ❤️خسته نباشيد به اين گروه فوق العاده و دوستان خوبم 🌹هانا و احسان عزيز هر دو بار بي اندازه لذت بردم از اجراهاي فوق العادتون ⭐️ تاتر شهرزاد /پيكان جوانان class=
يك بار ديگه تماشاي اين كار زيبا نصيب ما شد ❤️خسته نباشيد به اين گروه فوق العاده و دوستان خوبم 🌹هانا و احسان عزيز هر دو بار بي اندازه لذت بردم از اجراهاي فوق العادتون ⭐️ تاتر شهرزاد /پيكان جوانانثبت دیدگاه شما