فریبا نادری زندگی موسیقی گنجشک‌هاست
زندگی باغ تماشای خداست
گر تو را نور یقین پیدا شود
می‌تواند زشت هم زیبا شود
حالِ من در شهر احساسم گم است
زندگی یعنی
 همین لبخند‌ها، آواز‌ها. #دلي_جان @delijaan_restaurant  @delijaan_restaurant ممنون از توكا و تكتم عزيزم براي طراحي مانتو @tooka__designu class=
زندگی موسیقی گنجشک‌هاست زندگی باغ تماشای خداست گر تو را نور یقین پیدا شود می‌تواند زشت هم زیبا شود حالِ من در شهر احساسم گم است زندگی یعنی همین لبخند‌ها، آواز‌ها. #دلي_جان @delijaan_restaurant @delijaan_restaurant ممنون از توكا و تكتم عزيزم براي طراحي مانتو @tooka__designuثبت دیدگاه شما