شهرزاد عبدالمجید ⭐️
بعضی چیـزها را بایـد هر روز  زنده‌اش کنی تا خودت زندگی کنی:

عشـق را... ایمـان را... زنـدگی را …

خنده را... شادى را.... و دوستان خوب را................يك شب خوب در كنار دوستان خوب و مهربانم همراه با فرشته مهربانيها معصومه كريمى دوست هنرمندم وهاب امانى و همكار قديمى و خوبم بابك نورى و ندا حسينى عزيز و مدير باشگاه سيكس استار آقاى احمد عميدى👌👌👌جاتون بسيار خالي بود🌺🌺🌺🌺🌺#شهرزاد #شهرزادعبدالمجيد#بازيگر #هنرپيشه #هنرى #تاتر #سينما #تلويزيون #shahrzadabdolmajid #actress #artist #cinema #theatre #television class=
⭐️ بعضی چیـزها را بایـد هر روز زنده‌اش کنی تا خودت زندگی کنی: عشـق را... ایمـان را... زنـدگی را … خنده را... شادى را.... و دوستان خوب را................يك شب خوب در كنار دوستان خوب و مهربانم همراه با فرشته مهربانيها معصومه كريمى دوست هنرمندم وهاب امانى و همكار قديمى و خوبم بابك نورى و ندا حسينى عزيز و مدير باشگاه سيكس استار آقاى احمد عميدى👌👌👌جاتون بسيار خالي بود🌺🌺🌺🌺🌺#شهرزاد #شهرزادعبدالمجيد#بازيگر #هنرپيشه #هنرى #تاتر #سينما #تلويزيون #shahrzadabdolmajid #actress #artist #cinema #theatre #televisionثبت دیدگاه شما