اشکان خطیبی از ماست که بر ماست
آی مردم...از ماست که بر ماست.
#باغ_بی_برگی #هوای_آلوده #ترافیک #زباله #شهرنشینی #کم_آبی #بی_آبی
Photo by me class=
از ماست که بر ماست آی مردم...از ماست که بر ماست. #باغ_بی_برگی #هوای_آلوده #ترافیک #زباله #شهرنشینی #کم_آبی #بی_آبی Photo by meثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران