داریوش فرضیایی #dariushfarziaee
مادر یعنی همه اعتبار
و من تمام اعتبارم را مدیون مادر هستم
کسیکه وجودش خیر و برکت زندگی ام هست
 به تو افتخار میکنم مادر که این چنین دلنشین و مهربانی 
تا جاییکه همه دوستت دارند .❤❤
پی نوشت :
برای سلامتی همه مادران دعا کنیم از جمله مادر من که امروز بعلت نارسایی قلبی بستری شده
الحمدلله حال عمومی اش خوب هست وانشاالله بادعای خیر شما بهتر نیز خواهد شد😊😊😊. class=
#dariushfarziaee مادر یعنی همه اعتبار و من تمام اعتبارم را مدیون مادر هستم کسیکه وجودش خیر و برکت زندگی ام هست به تو افتخار میکنم مادر که این چنین دلنشین و مهربانی تا جاییکه همه دوستت دارند .❤❤ پی نوشت : برای سلامتی همه مادران دعا کنیم از جمله مادر من که امروز بعلت نارسایی قلبی بستری شده الحمدلله حال عمومی اش خوب هست وانشاالله بادعای خیر شما بهتر نیز خواهد شد😊😊😊.ثبت دیدگاه شما