شقایق جعفری جوزانی تا تو با منی زمانه با من است...	بخت و کام جاودانه با من است
تو بهار دلکشی و من ....چو باغ	 شور و شوق صد جوانه با من است
(ابتهاج) ❤️ class=
تا تو با منی زمانه با من است... بخت و کام جاودانه با من است تو بهار دلکشی و من ....چو باغ شور و شوق صد جوانه با من است (ابتهاج) ❤️ثبت دیدگاه شما