شقایق جعفری جوزانی Words are easy, like the wind; Faithful friends are hard to find.
❤️ بعضي كافه ها حالشون خيلي خوبه ،يه بار سر بزنيد خودتون ميبينيد 🙏⭐️👈كافه چهارسو class=
Words are easy, like the wind; Faithful friends are hard to find. ❤️ بعضي كافه ها حالشون خيلي خوبه ،يه بار سر بزنيد خودتون ميبينيد 🙏⭐️👈كافه چهارسوثبت دیدگاه شما