شقایق جعفری جوزانی اگر ستاره ها معتاد ِ تفسیر نبودند ،

چه راحت می شد از آن ها پرسید که

حالتان چطور است ؟

به من بگو ! فرزانه ی من !

چرا ستاره ها به تفسیر معتادند ؟

حسين پناهي class=
اگر ستاره ها معتاد ِ تفسیر نبودند ، چه راحت می شد از آن ها پرسید که حالتان چطور است ؟ به من بگو ! فرزانه ی من ! چرا ستاره ها به تفسیر معتادند ؟ حسين پناهيثبت دیدگاه شما