ترلان پروانه .
يه روزى ميرسه به گذشته نگاه ميكنى و
بخاطر تمام روز هايى كه صبورى كردى
از خودت تشكر ميكنى .. .
.
.
عكس از : @pouya.shahjahany 🙏🏼
#ترلان_پروانه class=
. يه روزى ميرسه به گذشته نگاه ميكنى و بخاطر تمام روز هايى كه صبورى كردى از خودت تشكر ميكنى .. . . . عكس از : @pouya.shahjahany 🙏🏼 #ترلان_پروانهثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران