رامبد جوان سلام رفقا 
مرحله اول نظر سنجى مون كه قرارِ در پايان مشخص كنه ما براى اكران فيلم سينمايى نگار به كدام شهر ها بايد برويم تمام شد
و از بين هشت شهر مشخص شده ٤ شهر (گرگان، اهواز، شيراز، اصفهان) به انتخاب شما به مرحله بعد راه يافتند

از امشب مرحله بعدى آغاز ميشه
و شما ميتوانيد در استورى صفحه اينستاگرام نگار جواهريان و رامبد جوان بازهم شهر مد نظر خود را انتخاب كنيد 
@negarjavaheriian
@rambodjavan1 class=
سلام رفقا مرحله اول نظر سنجى مون كه قرارِ در پايان مشخص كنه ما براى اكران فيلم سينمايى نگار به كدام شهر ها بايد برويم تمام شد و از بين هشت شهر مشخص شده ٤ شهر (گرگان، اهواز، شيراز، اصفهان) به انتخاب شما به مرحله بعد راه يافتند از امشب مرحله بعدى آغاز ميشه و شما ميتوانيد در استورى صفحه اينستاگرام نگار جواهريان و رامبد جوان بازهم شهر مد نظر خود را انتخاب كنيد @negarjavaheriian @rambodjavan1ثبت دیدگاه شما