رامبد جوان .
.گر نباشد چشم ظاهر عیب نیست
در نبود چشم دل باید گریست
.
روز جهانى عصاى سفيد مبارك 💪 class=
. .گر نباشد چشم ظاهر عیب نیست در نبود چشم دل باید گریست . روز جهانى عصاى سفيد مبارك 💪ثبت دیدگاه شما