هانیه توسلی آغاز پيش فروش هفته جديد "خشم و هياهو"
امروز بيست دى ساعت دوازده
نويسنده و كارگردان: مهرداد رايانى مخصوص

بازيگران:
هانيه توسلى
على سرابى
اميرحسين رستمى 
عكس و گرافيك: صادق زرجويان

تئاتر شهرزاد ساعت ١٩
wew.tiwall.com class=
آغاز پيش فروش هفته جديد "خشم و هياهو" امروز بيست دى ساعت دوازده نويسنده و كارگردان: مهرداد رايانى مخصوص بازيگران: هانيه توسلى على سرابى اميرحسين رستمى عكس و گرافيك: صادق زرجويان تئاتر شهرزاد ساعت ١٩ wew.tiwall.comثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران