رامبد جوان سلام رفقا
شما انتخاب كنيد كه ما براى اكران فیلم نگار به کدام شهر بیاییم؟

قضیه از این قراره که ما چند تا شهری که امکان اکران فیلم را در آنها داشته ایم را انتخاب کرده ایم, و در قسمت رای گیری استوری اینستاگرام  نگار جواهریان  و رامبد جوان در معرض نظر سنجی شما قرار داده ایم

شیراز , اصفهان, اهواز, رشت, تبریز, گرگان, یزد و کرج
شهر ها دو به دو با هم نظرسنجی میشوند و شهری که رای بیشتری داشته باشد به مرحله بعدی راه پیدا میکنه و به صورت تک حذفی تا فینال ادامه پیدا میکنه
در نهایت شهر اول و دوم به ترتیب مقاصد سفر ما خواهند بود

@negarjavaheriian
@rambodjavan1 class=
سلام رفقا شما انتخاب كنيد كه ما براى اكران فیلم نگار به کدام شهر بیاییم؟ قضیه از این قراره که ما چند تا شهری که امکان اکران فیلم را در آنها داشته ایم را انتخاب کرده ایم, و در قسمت رای گیری استوری اینستاگرام نگار جواهریان و رامبد جوان در معرض نظر سنجی شما قرار داده ایم شیراز , اصفهان, اهواز, رشت, تبریز, گرگان, یزد و کرج شهر ها دو به دو با هم نظرسنجی میشوند و شهری که رای بیشتری داشته باشد به مرحله بعدی راه پیدا میکنه و به صورت تک حذفی تا فینال ادامه پیدا میکنه در نهایت شهر اول و دوم به ترتیب مقاصد سفر ما خواهند بود @negarjavaheriian @rambodjavan1ثبت دیدگاه شما