فریبا نادری هر ذرّه که در هوا و در هامون است
نیکو نگرش که همچو ما مجنون است

هر ذرّه اگر خوش است اگر محزون است
سرگشته‌ی خورشیدِ خوشِ بی چون است
 #مولانا  پ. ن : پخش سريال تنها در تهران بزودي از شبكه سوم. 😎💕پ. ن دوم: براي عزيزاني ك نگران هستن من پول براي تبليغات ميگيرم بايد بگم از اونجاييكه رستورانِ ايراني دلي جان  رستورانِ خانوادگيِ همسرم و من هست، نيازي نيست براي اطلاع رساني اون، پول بگيرم. راستي اين هفته هر شب دلي جانم  و ميبينمتون🙋🏼😎💚💚 @delijaan_restaurant class=
هر ذرّه که در هوا و در هامون است نیکو نگرش که همچو ما مجنون است هر ذرّه اگر خوش است اگر محزون است سرگشته‌ی خورشیدِ خوشِ بی چون است #مولانا پ. ن : پخش سريال تنها در تهران بزودي از شبكه سوم. 😎💕پ. ن دوم: براي عزيزاني ك نگران هستن من پول براي تبليغات ميگيرم بايد بگم از اونجاييكه رستورانِ ايراني دلي جان رستورانِ خانوادگيِ همسرم و من هست، نيازي نيست براي اطلاع رساني اون، پول بگيرم. راستي اين هفته هر شب دلي جانم و ميبينمتون🙋🏼😎💚💚 @delijaan_restaurantثبت دیدگاه شما