بهار ارجمند .
دور از تو انديشه بَدان... #persiangulf 
#خليج_فارس #درياي_پارس class=
. دور از تو انديشه بَدان... #persiangulf #خليج_فارس #درياي_پارسثبت دیدگاه شما