داریوش فرضیایی #dariushfarziaee#amoopoorang 
خیلی از شماها هم این ژست رو در بچگی میگرفتید🤣🤣
یادتون هست..؟؟
معمولا چه زمانهایی این اتفاق میفتاد ؟؟
مثلا در مورد خودم بایستی بگم :
هر وقت میخواستم بازیگوشی کنم یا نقشه ای برای شیطنت بازی بکشم دقیقا این ژستم بود😉😉😉
خوشحال میشم شما هم بنویسید
یاعلی.. class=
#dariushfarziaee#amoopoorang خیلی از شماها هم این ژست رو در بچگی میگرفتید🤣🤣 یادتون هست..؟؟ معمولا چه زمانهایی این اتفاق میفتاد ؟؟ مثلا در مورد خودم بایستی بگم : هر وقت میخواستم بازیگوشی کنم یا نقشه ای برای شیطنت بازی بکشم دقیقا این ژستم بود😉😉😉 خوشحال میشم شما هم بنویسید یاعلی..ثبت دیدگاه شما