رامبد جوان جهت ياد آورى.
.
.👇👇👇👇 .
.
قدمت نام خليج پارس، بسيار قديمى تر از تاريخ كشف قاره. آمريكا است  اسناد موجود درباره نام خلیج پارس به كتاب های باقیمانده از یونان باستان بر می گردد. مورخان یونانی مانند هرودت ،کتزیاس ،گزنفون ،استرابن ،که پیش از میلاد مسیح می‌زیسته‌اند درباره اين آبراهه نوشته اند
و اين در حالى است كه قاره آمریکا توسط کریستف کلمب و در سال ۱۴۹۲بعد از ميلاد مسيح کشف شد

#trump #persiangulf #خليج_فارس  #iran class=
جهت ياد آورى. . .👇👇👇👇 . . قدمت نام خليج پارس، بسيار قديمى تر از تاريخ كشف قاره. آمريكا است اسناد موجود درباره نام خلیج پارس به كتاب های باقیمانده از یونان باستان بر می گردد. مورخان یونانی مانند هرودت ،کتزیاس ،گزنفون ،استرابن ،که پیش از میلاد مسیح می‌زیسته‌اند درباره اين آبراهه نوشته اند و اين در حالى است كه قاره آمریکا توسط کریستف کلمب و در سال ۱۴۹۲بعد از ميلاد مسيح کشف شد #trump #persiangulf #خليج_فارس #iranثبت دیدگاه شما