فریبا نادری اغلب کسانی که در زندگی خویش 
احساس آرامش می کنند 
لبخند را مشق خود می کنند 
امید را هر روز دعا می کنند 
عشق را تدریس می کنند 
و محبت را فراموش نمی کنند.  بيژن بيرنكِ نازنين امروز ميهمانِ ما در دلي جان بودند. مرسي كه با حضورتون فضاي ما رو سبز كرديد بيژنِ هميشه مهربان💚💚💚 @bijanbirang @delijaan_restaurant class=
اغلب کسانی که در زندگی خویش احساس آرامش می کنند لبخند را مشق خود می کنند امید را هر روز دعا می کنند عشق را تدریس می کنند و محبت را فراموش نمی کنند. بيژن بيرنكِ نازنين امروز ميهمانِ ما در دلي جان بودند. مرسي كه با حضورتون فضاي ما رو سبز كرديد بيژنِ هميشه مهربان💚💚💚 @bijanbirang @delijaan_restaurantثبت دیدگاه شما