داریوش فرضیایی #dariushfarziaee#amoopurang 
ارزوهاشون رو روی بادکنکها نوشته بودن
تا  باد اونا به اسمون پیش خدا ببره❤❤
بیاییم  براشون دعا کنیم تا ارزوشون مستجاب بشه
اخه اونا همگی این رو نوشته بودند :
خدایا ما رو شفا بده..😯😯😯
پی نوشت :
#داریوش_فرضیایی#عموپورنگ#مرکزطبی_کودکان#بیمارستان_امام_خمینی class=
#dariushfarziaee#amoopurang ارزوهاشون رو روی بادکنکها نوشته بودن تا باد اونا به اسمون پیش خدا ببره❤❤ بیاییم براشون دعا کنیم تا ارزوشون مستجاب بشه اخه اونا همگی این رو نوشته بودند : خدایا ما رو شفا بده..😯😯😯 پی نوشت : #داریوش_فرضیایی#عموپورنگ#مرکزطبی_کودکان#بیمارستان_امام_خمینیثبت دیدگاه شما