فریبا نادری خيلي برام عزيز و محترم بود حضورتون در رستوران. و جذاب تر از اون نظراتِ مثبتي ك راجع به فضاي رستوران و كيفيت غذا دادين.💖 @delijaan_restaurant  @parisaafkhami class=
خيلي برام عزيز و محترم بود حضورتون در رستوران. و جذاب تر از اون نظراتِ مثبتي ك راجع به فضاي رستوران و كيفيت غذا دادين.💖 @delijaan_restaurant @parisaafkhamiثبت دیدگاه شما