المیرا شریفی مقدم 🌺
هم روز جهانی کارگر داریم ، 
هم روز #جهانی_کودک .
برخي از كودكان ، نه از کارگری حقی بهشون رسيده و نه از کودکی!
به #كودكان_كار هم بايد توجه كرد. 
#ماباهميم
روز كودك به همه انسانهاي پاك مثل كودك مبارك.
تصوير مربوط به اواخر اسفند. class=
🌺 هم روز جهانی کارگر داریم ، هم روز #جهانی_کودک . برخي از كودكان ، نه از کارگری حقی بهشون رسيده و نه از کودکی! به #كودكان_كار هم بايد توجه كرد. #ماباهميم روز كودك به همه انسانهاي پاك مثل كودك مبارك. تصوير مربوط به اواخر اسفند.ثبت دیدگاه شما