داریوش فرضیایی #dariushfarziaee#amoopoorang 
روز جهانی کودک است
و
جهانی که کودک به دنبالش میگردد :
صلح / ارامش / امنیت
ایا واقعا چنین روزی خواهد امد...!!! class=
#dariushfarziaee#amoopoorang روز جهانی کودک است و جهانی که کودک به دنبالش میگردد : صلح / ارامش / امنیت ایا واقعا چنین روزی خواهد امد...!!!ثبت دیدگاه شما