المیرا شریفی مقدم ❌
در چند روز گذشته با نقبي به چهار سال پيش ويديويي از يك گزارش ورزشي درحال انتشاره كه اصلا از رسانه پخش نشده! هنگام تهيه يك گزارش ، آدمهاي مختلفي با بيان و شخصيت متفاوت جلوي دوربين قرار ميگيرند كه همه آنها قابل پخش از رسانه نيستند. وظيفه خبرنگار پرسيدن سوال و هدايت مصاحبه شونده به سوي سوژه است. چه بسا برخي از مصاحبه شوندگان اطلاعي از سوژه نداشته باشند و صحبتشان قابل اعتنا نباشد.هنر گزارشگر در گرفتن اطلاعات از همه افراد جامعه است. اين گزارش ورزشي هم هيچوقت از رسانه ملي پخش نشد و نوعي شيطنت باعث انتشار آن در فضاي مجازي شد. دقت كنيد تصاويري كه از رسانه پخش ميشه حتما لوگوي شبكه داره كه اين گزارش نداره. منتشركنندگان اين گزارش در انتشار بدون مجوز آن مقصر و قابل پيگرد هستند. 
پي نوشت: ايضا تحريك مخاطبان به فحاشي عليه اهالي رسانه و هركسي ديگر قابل بررسي است. class=
❌ در چند روز گذشته با نقبي به چهار سال پيش ويديويي از يك گزارش ورزشي درحال انتشاره كه اصلا از رسانه پخش نشده! هنگام تهيه يك گزارش ، آدمهاي مختلفي با بيان و شخصيت متفاوت جلوي دوربين قرار ميگيرند كه همه آنها قابل پخش از رسانه نيستند. وظيفه خبرنگار پرسيدن سوال و هدايت مصاحبه شونده به سوي سوژه است. چه بسا برخي از مصاحبه شوندگان اطلاعي از سوژه نداشته باشند و صحبتشان قابل اعتنا نباشد.هنر گزارشگر در گرفتن اطلاعات از همه افراد جامعه است. اين گزارش ورزشي هم هيچوقت از رسانه ملي پخش نشد و نوعي شيطنت باعث انتشار آن در فضاي مجازي شد. دقت كنيد تصاويري كه از رسانه پخش ميشه حتما لوگوي شبكه داره كه اين گزارش نداره. منتشركنندگان اين گزارش در انتشار بدون مجوز آن مقصر و قابل پيگرد هستند. پي نوشت: ايضا تحريك مخاطبان به فحاشي عليه اهالي رسانه و هركسي ديگر قابل بررسي است.ثبت دیدگاه شما

nil__z
@marzi_tbr ویدیو رو کجا میتونم ببینم ؟


perfectmohammad
این ویدئو رو کسی دیده؟

vida.rahmanianjoo
بله باید پیگیری بشه.مخصوصا رفتار خبرنگارش.

marzi_tbr
نه دیگه،،،کار اقای عابدی در این مصاحبه اصلأ قابل تو جیه نیست،،،،از ایشون دیگه بعید بود،،،متأسفم