بهار ارجمند .
آن‌که می‌گوید دوستت دارم
خُـنـیـاگر غمگینی‌ست
که آوازش را از دست داده است

ای کاش عشق را
زبان سخن بود

هزار کاکلی شاد
در چشمان توست
هزار قناری خاموش
در گلوی من

عشق را
ای کاش زبان سخن بود

آن‌که می‌گوید دوستت دارم
دل اندُه گین شبی ست
که مهتابش را می جوید

ای کاش عشق را
زبان سخن بود

هزار آفتاب خندان در خرام توست
هزار ستاره‌ی گریان
در تمنای من

عشق را
ای کاش زبان سخن بود
#احمد_شاملو
عكس :#محيا_علياري
پ ن: اين روزها... تمرين نمايش#خاتون... در كنار عزيزان#صفا_آقاجانی #جليل_فرجاد #افشين_سنگچاپ #سيروس_اسنقي #زهرا_اویسی #علي_برجي#كيميا_ملايي... به كارگرداني جناب #حسين_عالم_بخش 
#بازيگران_ايرانى #بهار_ارجمند class=
. آن‌که می‌گوید دوستت دارم خُـنـیـاگر غمگینی‌ست که آوازش را از دست داده است ای کاش عشق را زبان سخن بود هزار کاکلی شاد در چشمان توست هزار قناری خاموش در گلوی من عشق را ای کاش زبان سخن بود آن‌که می‌گوید دوستت دارم دل اندُه گین شبی ست که مهتابش را می جوید ای کاش عشق را زبان سخن بود هزار آفتاب خندان در خرام توست هزار ستاره‌ی گریان در تمنای من عشق را ای کاش زبان سخن بود #احمد_شاملو عكس :#محيا_علياري پ ن: اين روزها... تمرين نمايش#خاتون... در كنار عزيزان#صفا_آقاجانی #جليل_فرجاد #افشين_سنگچاپ #سيروس_اسنقي #زهرا_اویسی #علي_برجي#كيميا_ملايي... به كارگرداني جناب #حسين_عالم_بخش #بازيگران_ايرانى #بهار_ارجمندثبت دیدگاه شما