مهدی ماهانی يادگارى با همشهرى خوش قلبم از ديار كرمان ، نادر فلاح عزيزم

عكس مربوط بعد از تئاتر غسال خونه
كه يه همكارى توپ و عالى با همديگه در فيلم (( طاقباز )) داشتيم .
.
مهربان باش
و به هرکس میرسے لبخند بزن

تو نمیدانے به آدمها چه میگذرد

شاید لبخندت برایشان
 مانند گنجے ارزشمند باشد
و به آن محتاج باشند
.
#mehdimahani #naderfallah #iranianactor #iranianartist #teater #movie #taghbaz #god #positivevibes ➕➕➕➕➕➕➕➕➕➕➕
١ دقيقه بامداد پنج شنبه مورخ ٩٦/٠٧/١٤...يا حق class=
يادگارى با همشهرى خوش قلبم از ديار كرمان ، نادر فلاح عزيزم عكس مربوط بعد از تئاتر غسال خونه كه يه همكارى توپ و عالى با همديگه در فيلم (( طاقباز )) داشتيم . . مهربان باش و به هرکس میرسے لبخند بزن تو نمیدانے به آدمها چه میگذرد شاید لبخندت برایشان مانند گنجے ارزشمند باشد و به آن محتاج باشند . #mehdimahani #naderfallah #iranianactor #iranianartist #teater #movie #taghbaz #god #positivevibes ➕➕➕➕➕➕➕➕➕➕➕ ١ دقيقه بامداد پنج شنبه مورخ ٩٦/٠٧/١٤...يا حقثبت دیدگاه شما