شهرزاد عبدالمجید ⭐️ دیشب با خدا دعوایم شد
با هم قهر کردیم 
فکر کردم دیگر مرا دوست ندارد
رفتم گوشه ای نشستم...
چند قطره اشک ریختم
و خوابم برد... صبح که بیدار شدم
مادرم گفت

نمیدانی از دیشب تا صبح...
چه " بارانی " می آمد... با سپاس فراوان از مزون فاندو (فريبا طالبي هنرمند وهمكار عزيزم و امير صدهزارى عزيز) و هم چنين  دوست جان ورفيق هنرمندم وهاب امانى🙏🙏🙏🙏🙏#photomodel #model #artist #actress #shahrzadabdolmajid #cinema #theatre #television #شهرزاد #شهرزادعبدالمجيد #سينما #تاتر #تلويزيون #هنرپيشه #هنرمند #بازيگر #آرتيست class=
⭐️ دیشب با خدا دعوایم شد با هم قهر کردیم فکر کردم دیگر مرا دوست ندارد رفتم گوشه ای نشستم... چند قطره اشک ریختم و خوابم برد... صبح که بیدار شدم مادرم گفت نمیدانی از دیشب تا صبح... چه " بارانی " می آمد... با سپاس فراوان از مزون فاندو (فريبا طالبي هنرمند وهمكار عزيزم و امير صدهزارى عزيز) و هم چنين دوست جان ورفيق هنرمندم وهاب امانى🙏🙏🙏🙏🙏#photomodel #model #artist #actress #shahrzadabdolmajid #cinema #theatre #television #شهرزاد #شهرزادعبدالمجيد #سينما #تاتر #تلويزيون #هنرپيشه #هنرمند #بازيگر #آرتيستثبت دیدگاه شما