ارسلان قاسمی .
خاطره ى خوب كسى شو 
حتى اگر قرار بر هميشه ماندن نيست
آنی شو كه وقتى در ذهنش آمدى
چشمانش تو را لو بدهند
.
.
.
#ارسلان_قاسمي .
#صابر_ابر
.
#arsalanghasemi1995 .
#saber_abar class=
. خاطره ى خوب كسى شو حتى اگر قرار بر هميشه ماندن نيست آنی شو كه وقتى در ذهنش آمدى چشمانش تو را لو بدهند . . . #ارسلان_قاسمي . #صابر_ابر . #arsalanghasemi1995 . #saber_abarثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران