بهار ارجمند .پست موقت:
افتتاحيه گالري عكس بي نهايت
افتتاحیه: ۱۴ مهر ۹۶ - ساعت ۱۶ الی ۲۰
ادامه ۱۶ مهر الی ۲۰ مهر ۹۶ - ساعت ۱۱-۱۹
شنبه نگارخانه تعطیل است.

تهران، نگارخانه هنر ایران، ضلع غربی تالار وحدت، خیابان خارک، پلاک ۱۹ class=
.پست موقت: افتتاحيه گالري عكس بي نهايت افتتاحیه: ۱۴ مهر ۹۶ - ساعت ۱۶ الی ۲۰ ادامه ۱۶ مهر الی ۲۰ مهر ۹۶ - ساعت ۱۱-۱۹ شنبه نگارخانه تعطیل است. تهران، نگارخانه هنر ایران، ضلع غربی تالار وحدت، خیابان خارک، پلاک ۱۹ثبت دیدگاه شما