شهرزاد عبدالمجید واي باورم نميشه 😳😳😳😳آخه اين زبون بسته ها چه گناهى كردن كه اينطورى باهاشون رفتار ميكنيد جواب خدا رو چى ميخواين بدين دعا ميكنم كه تقاص بدى بدبد با اينكه از خواستن بدى براى كسي بيزارم اميدوارم همين بلا سرتون بياد كارى ميكنيد كه شرم كنيم از اينكه بكيم انسانيم😡😡😡😡😡😡 class=
واي باورم نميشه 😳😳😳😳آخه اين زبون بسته ها چه گناهى كردن كه اينطورى باهاشون رفتار ميكنيد جواب خدا رو چى ميخواين بدين دعا ميكنم كه تقاص بدى بدبد با اينكه از خواستن بدى براى كسي بيزارم اميدوارم همين بلا سرتون بياد كارى ميكنيد كه شرم كنيم از اينكه بكيم انسانيم😡😡😡😡😡😡ثبت دیدگاه شما