المیرا شریفی مقدم 🖤
"اين حسين كيست كه عالم همه ديوانه اوست "
سلام بر مولا #حسين 
#ماباهميم 🖤 class=
🖤 "اين حسين كيست كه عالم همه ديوانه اوست " سلام بر مولا #حسين #ماباهميم 🖤ثبت دیدگاه شما