شهرزاد عبدالمجید دور نَرو....
بِمان کنار دلــــم...
من غیر از اینها که می نویســــم؛
نوازش هم بلـــــدم!!! ❤️❤️❤️❤️❤️مادرم همه زندگيم شهر كه هيچ جهان و هستى رو براي قطره اشكت به آتش ميكشم قربونت برم كه دارى اشك ميريزى الان براى عاقبت به خيرى كدوم ازما دعا كردى كه دل شكستت اشك چشمهاى پر مهر و سختى كشيدت رو درآورده ....دعا و نذرت قبول حق باشه اميدوارم فرزند خوبى برات بوده باشم و از من راضى باشى كه رضايت تو دنباي ثروت منه دوستت دارم❤️❤️❤️❤️❤️❤️💓💓💓💓💓دعاى خيرتو از من دريغ نكن نفسه دخترت class=
دور نَرو.... بِمان کنار دلــــم... من غیر از اینها که می نویســــم؛ نوازش هم بلـــــدم!!! ❤️❤️❤️❤️❤️مادرم همه زندگيم شهر كه هيچ جهان و هستى رو براي قطره اشكت به آتش ميكشم قربونت برم كه دارى اشك ميريزى الان براى عاقبت به خيرى كدوم ازما دعا كردى كه دل شكستت اشك چشمهاى پر مهر و سختى كشيدت رو درآورده ....دعا و نذرت قبول حق باشه اميدوارم فرزند خوبى برات بوده باشم و از من راضى باشى كه رضايت تو دنباي ثروت منه دوستت دارم❤️❤️❤️❤️❤️❤️💓💓💓💓💓دعاى خيرتو از من دريغ نكن نفسه دخترتثبت دیدگاه شما