فریدون آسرایی فيلمى رو ديدم كه رييس جمهور ديكتاتور كشورى كه بنظر ميرسيد در  اروپاى شرقى باشه بعد از فروپاشى قادر به فرار نشد و مجبور شد براى مدتى با لباس كهنه و كلاه گيس در بين مردم باشه تا بتونه از مرز كشور فرار كنه در اين مدت شاهد ظلم و ستمى بود كه به مردم شده بود و در اتفاقات زيادى كه براش افتاد در نهايت  با تعدادى زندانى سياسى ازاد شده همراه شد تا روزى كه با دونفر اونها به مرز رسيد و از شانس بد شناخته شد و مردمى كه سالها ظلم و ستم او را ديده بودند تصميم گرفتند ابتدا او را دار بزنند و بعد تصميم به اتش زدن و در نهايت قطع سرش شدن و اينجا بود كه يكى از زندانيان سياسى حرفهايى زد كه بسيار جالب و تاثيرگذار بود 
او گفت اين همان مردى است كه تا چند روز پيش عكسهاش در خانه ها و اداره ها و همه جاى كشورتون بود و حالا به جاى اينكه تلافى كنيد و شبيه او  باشيد بهتره بزاريد  مثل يك انسان معمولى زندگى كنه تا دردهاى شمارو لمس كنه 
كسى نيست كه ندونه چرا ما عصبانى ترين مردم جهانيم با اينحال فكر نميكنيد وقت ان رسيده به جاى شعار نابودى  ارزوى زندگى كنيم 
بايد از خودمون شروع كنيم و در تلاش براى زندگى بهتر كه حق مسلم تك تك ما ايرانيان است سعى كنيم تا پندار نيك ، گفتار نيك ، كردار نيك ، بخشندگى و مهربانى  را جايگزين عصبانيت و نفرت و انتقام كنيم 
حق گرفتنى است ولى نوع  بيان خواسته ها بيانگر فرهنگ ماست class=
فيلمى رو ديدم كه رييس جمهور ديكتاتور كشورى كه بنظر ميرسيد در اروپاى شرقى باشه بعد از فروپاشى قادر به فرار نشد و مجبور شد براى مدتى با لباس كهنه و كلاه گيس در بين مردم باشه تا بتونه از مرز كشور فرار كنه در اين مدت شاهد ظلم و ستمى بود كه به مردم شده بود و در اتفاقات زيادى كه براش افتاد در نهايت با تعدادى زندانى سياسى ازاد شده همراه شد تا روزى كه با دونفر اونها به مرز رسيد و از شانس بد شناخته شد و مردمى كه سالها ظلم و ستم او را ديده بودند تصميم گرفتند ابتدا او را دار بزنند و بعد تصميم به اتش زدن و در نهايت قطع سرش شدن و اينجا بود كه يكى از زندانيان سياسى حرفهايى زد كه بسيار جالب و تاثيرگذار بود او گفت اين همان مردى است كه تا چند روز پيش عكسهاش در خانه ها و اداره ها و همه جاى كشورتون بود و حالا به جاى اينكه تلافى كنيد و شبيه او باشيد بهتره بزاريد مثل يك انسان معمولى زندگى كنه تا دردهاى شمارو لمس كنه كسى نيست كه ندونه چرا ما عصبانى ترين مردم جهانيم با اينحال فكر نميكنيد وقت ان رسيده به جاى شعار نابودى ارزوى زندگى كنيم بايد از خودمون شروع كنيم و در تلاش براى زندگى بهتر كه حق مسلم تك تك ما ايرانيان است سعى كنيم تا پندار نيك ، گفتار نيك ، كردار نيك ، بخشندگى و مهربانى را جايگزين عصبانيت و نفرت و انتقام كنيم حق گرفتنى است ولى نوع بيان خواسته ها بيانگر فرهنگ ماستثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران