هانیه توسلی از آينه بپرس نام نجات دهنده ات را
آيا زمين كه زير پاى تو مى لرزد تنها تر از 
تو نيست؟
فروغ
پى نوشت:البته آينه اش تميز تر باشه بهتره😊
اتاق گريم نمايش خشم و هياهو😊😅🤭 class=
از آينه بپرس نام نجات دهنده ات را آيا زمين كه زير پاى تو مى لرزد تنها تر از تو نيست؟ فروغ پى نوشت:البته آينه اش تميز تر باشه بهتره😊 اتاق گريم نمايش خشم و هياهو😊😅🤭ثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران