پرستو گلستانی پسر: خانم اجازه؟ مامانم میگه من باید نگلیسی بخونم!ولی من دلم نمیخواد .
معلم : مامانت بیخود کرده پسرم ،نخون ،نخون گلم ، انگلیسی به چه دردت میخوره ؟ مامانت بهتر میدونه یا آموزش پرورش ؟اصلا کی اجازه میده؟تو الان فقط باید تربیت شی ،انگلیسی باشه وقتی پنجاه ساله شدی که به دردت بخوره .  #آموزش#آموزش_انگلیسی
#آموزش_انگلیسی_مقطع_ابتدایی_ممنوع_شد
#آموزش_و_پرورش#هر_دم_از_این_باغ_بری_میرسد class=
پسر: خانم اجازه؟ مامانم میگه من باید نگلیسی بخونم!ولی من دلم نمیخواد . معلم : مامانت بیخود کرده پسرم ،نخون ،نخون گلم ، انگلیسی به چه دردت میخوره ؟ مامانت بهتر میدونه یا آموزش پرورش ؟اصلا کی اجازه میده؟تو الان فقط باید تربیت شی ،انگلیسی باشه وقتی پنجاه ساله شدی که به دردت بخوره . #آموزش#آموزش_انگلیسی #آموزش_انگلیسی_مقطع_ابتدایی_ممنوع_شد #آموزش_و_پرورش#هر_دم_از_این_باغ_بری_میرسدثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران