علی انصاریان .
سلام... بعضى وقتها سكوت بهترين جواب ميتونه باشه.... يا على ٣٣،٢٤

عكس:استوديو گلستان

اديت:مريم دارابى

شما تنها آن چيزهايي را به خود جذب ميكنيد كه به آن مي انديشيد ... class=
. سلام... بعضى وقتها سكوت بهترين جواب ميتونه باشه.... يا على ٣٣،٢٤ عكس:استوديو گلستان اديت:مريم دارابى شما تنها آن چيزهايي را به خود جذب ميكنيد كه به آن مي انديشيد ...ثبت دیدگاه شما