: عجیب است که مردم چقدر برای مبارزه با شیطان تلاش میکنند ... اگر همین انرژی را صرف عشق ورزیدن به همراهانشان کنند، شیطان در تنهایی خود خواهد مرد. "هلن کلر "#برف#عشق#روح#اميدثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران