. هرچند بدليل اتفاقت تلخ زلزله ، دل خيلي ها شكسته...ولي اميد و توكل به خدا باعث دلگرميست. دلتون شاد، لبتون خندون و يلدا پيشاپيش مبارك🌺ثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران