پرستو گلستانی خبر
جناب آقای عابدی عزیز
برگزیده شدن شما را در بخش حرفه ای جایزه ی ادبیات نمایشی سی و ششمین جشنواره تئاتر فجرتبریک میگم
دوستان گلم منتظر حضور گرم شمه هستیم 
به زودی
نمایش تیولا

#تیولا#نمایش#نمایشنامه#برگزیده #سی_و_ششمین_جشنواره_تئاتر_فجر #جایزه_ادبیات_نمایش
#بخش_حرفه_ای
#اجرا#بزودی#علی_عابدی
#پرستو_گلستانی#وحید_آقاپور
#محمد_صادق_ملک#سامان_دارابی
#بابک_حقی#زری_کریمی#الهه_افخمی#سعید_رضوانی
#اجرا#تئاتر#تیاتر#منتظر_شما_هستیم#صلح#جنگ class=
خبر جناب آقای عابدی عزیز برگزیده شدن شما را در بخش حرفه ای جایزه ی ادبیات نمایشی سی و ششمین جشنواره تئاتر فجرتبریک میگم دوستان گلم منتظر حضور گرم شمه هستیم به زودی نمایش تیولا #تیولا#نمایش#نمایشنامه#برگزیده #سی_و_ششمین_جشنواره_تئاتر_فجر #جایزه_ادبیات_نمایش #بخش_حرفه_ای #اجرا#بزودی#علی_عابدی #پرستو_گلستانی#وحید_آقاپور #محمد_صادق_ملک#سامان_دارابی #بابک_حقی#زری_کریمی#الهه_افخمی#سعید_رضوانی #اجرا#تئاتر#تیاتر#منتظر_شما_هستیم#صلح#جنگثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران