مهدی ماهانی تازگی ها در برابر بی مهری آدم ها 
هیچ نمی گویم
سکوت و سکوت و سکوت ..
انگار که لال شده باشم ؛ شاید هم کور و کر
دیگر نه انرژی توضیح دادن دارم و نه حتی حوصله اش را ..
می دانی ؟ دیر .. دریافتم که مسئول طرز فکر آدم ها نیستم ..
بگذار هرکه هرچه خواست بگوید !
چه اهمیتی دارد ؟

من در لاک خود راحت ترم .. آن جا می شود آرام و بی دغدغه زندگی کرد
ماهی ها نه گریه می کنند .. نه قهر و نه اعتراض !
تنها که می شوند .. قید دریا را می زنند و تمام مسیر رودخانه را تا اولین قرار عاشقیشان .. برعکس شنا می کنند ... فروغ فرخزاد
.
.
#mehdimahani #positivevibes #iranianartist ➕➕➕➕➕➕➕➕➕➕➕
٢٥ دقيقه بامداد دوشنبه مورخ ٩٦/٠٧/٠٣... مراقب قلب پاكتون باشيد ...يا حق class=
تازگی ها در برابر بی مهری آدم ها هیچ نمی گویم سکوت و سکوت و سکوت .. انگار که لال شده باشم ؛ شاید هم کور و کر دیگر نه انرژی توضیح دادن دارم و نه حتی حوصله اش را .. می دانی ؟ دیر .. دریافتم که مسئول طرز فکر آدم ها نیستم .. بگذار هرکه هرچه خواست بگوید ! چه اهمیتی دارد ؟ من در لاک خود راحت ترم .. آن جا می شود آرام و بی دغدغه زندگی کرد ماهی ها نه گریه می کنند .. نه قهر و نه اعتراض ! تنها که می شوند .. قید دریا را می زنند و تمام مسیر رودخانه را تا اولین قرار عاشقیشان .. برعکس شنا می کنند ... فروغ فرخزاد . . #mehdimahani #positivevibes #iranianartist ➕➕➕➕➕➕➕➕➕➕➕ ٢٥ دقيقه بامداد دوشنبه مورخ ٩٦/٠٧/٠٣... مراقب قلب پاكتون باشيد ...يا حقثبت دیدگاه شما