ملیکا شریفی نیا ا 
اينم عكسِ خيلي بي ربطِ من به اول مهر ! 😂
شايد باورتون نشه كه من از اول مهر عكس ندارم ! 
هرچي هست از بعدترهاست
اينم چون ديروز مثل اين بچه هايي شده بودم كه به بستنيِ بچه هاي ديگه نگاه مي كنن گشتم پيدا كردم
 كه از حسودي دق نكنم ! 😂
وگرنه فكر كنم مال كلاس سومم باشه ! بله بنده كلاس سوم اين قدري بودم ! 
قبلش كه كلا انقدر وجود نداشتم كم مونده بود وصلم كنن به تخته ! 😶
بعدم از اَبَر كاپشني كه تنمه كاملا مشخصه كه اين عكس تو زمستون گرفته شده ! در نتيجه هيچ جوري نمي تونم به پاييز ربطش بدم 😂 
ولي نكات مهمي توي اين عكس هست كه بيانگرِ حسيه كه بنده به مدرسه داشتم و از چشمام داره مي زنه بيرون ! 
اولا فكر كنم قبلش شصت و هفت بار تو حياط دنبالم دويدن تا بتونن بگيرنم بفرستنم مدرسه ! 
بعدم از ذوقشون خواستن اين پيروزي رو ثبت كنن 
حتما هم موقع عكس گفتن : بخنننند ! كه ديگه كُفرم در اومده 
دقت كنين ! دستها در حالِ مشت شدن ! 
پاها به طرز مسخره اي روي هم قرار گرفته و در حالِ فشار دادن 
مقنعه تا آخرين جاي ممكن فرو رفته در كله ، قطعا به زور !
و نگاهي سرشار از انتقام جويي كه به خودِ دوربين نيست 
قطعا به شخصيه كه تونسته منو بگيره و داره مي گه بخنننند ! 😂😂😂
خلاصه كه اين عكس مال اول مهر نبود وگرنه اول مهر ميذاشتم ! 
ديدم بيشتر شبيه دوم مهره، دوم مهر گذاشتم !! 😬😬😬
ا
ا 
ا 
#melikasharifinia  #مدرسه  #اول_مهر  #actress #بازيگر_زن #نقاش #painter class=
ا اينم عكسِ خيلي بي ربطِ من به اول مهر ! 😂 شايد باورتون نشه كه من از اول مهر عكس ندارم ! هرچي هست از بعدترهاست اينم چون ديروز مثل اين بچه هايي شده بودم كه به بستنيِ بچه هاي ديگه نگاه مي كنن گشتم پيدا كردم كه از حسودي دق نكنم ! 😂 وگرنه فكر كنم مال كلاس سومم باشه ! بله بنده كلاس سوم اين قدري بودم ! قبلش كه كلا انقدر وجود نداشتم كم مونده بود وصلم كنن به تخته ! 😶 بعدم از اَبَر كاپشني كه تنمه كاملا مشخصه كه اين عكس تو زمستون گرفته شده ! در نتيجه هيچ جوري نمي تونم به پاييز ربطش بدم 😂 ولي نكات مهمي توي اين عكس هست كه بيانگرِ حسيه كه بنده به مدرسه داشتم و از چشمام داره مي زنه بيرون ! اولا فكر كنم قبلش شصت و هفت بار تو حياط دنبالم دويدن تا بتونن بگيرنم بفرستنم مدرسه ! بعدم از ذوقشون خواستن اين پيروزي رو ثبت كنن حتما هم موقع عكس گفتن : بخنننند ! كه ديگه كُفرم در اومده دقت كنين ! دستها در حالِ مشت شدن ! پاها به طرز مسخره اي روي هم قرار گرفته و در حالِ فشار دادن مقنعه تا آخرين جاي ممكن فرو رفته در كله ، قطعا به زور ! و نگاهي سرشار از انتقام جويي كه به خودِ دوربين نيست قطعا به شخصيه كه تونسته منو بگيره و داره مي گه بخنننند ! 😂😂😂 خلاصه كه اين عكس مال اول مهر نبود وگرنه اول مهر ميذاشتم ! ديدم بيشتر شبيه دوم مهره، دوم مهر گذاشتم !! 😬😬😬 ا ا ا #melikasharifinia #مدرسه #اول_مهر #actress #بازيگر_زن #نقاش #painterثبت دیدگاه شما