علی انصاریان .
سلام.... بچگى من و خيليها با جنگ پيوند خورد و عشق مردهايي كه بخاطر ناموس و وطن رفتند و ديگه نيومدن و فقط قاب عكس مونده و هزاران خاطره برا خانواده هاشون ،،نامزدى كه رفت و برنگشت ،پدرى كه رفت و هيچوقت پسر و دخترشو نديد ،،تنها پسر يه خانواده رفت كه با هزار نذر و نياز بدنيا اومده بود،،،،عجب چهره دوست داشتنى داشتن ،چقدر مرد بودن و با غيرت،،نميدونم چرا اونموقع همه با هم مهربون بودند و متحد ولى الان چى ،،،،همت ،بابايي،،باكري هاااامهدى و حميد ،،باقرى ،،،متوسليان ،،خرازى،،،،محمد جهان آرا...نميشه دوسشون نداشت.... وظيفه خودم ميدونم از همشون و خاندان شهدا ممنون باشم و تشكر كنم ،،زنده باد ناموس و وطن 🙏🙏🙏🇮🇷🇮🇷🇮🇷 به مناسبت اينروزها 
يا على ٣٣،٢٤

فيلم:شهيد رضايي مجد (كاپيتان امير) class=
. سلام.... بچگى من و خيليها با جنگ پيوند خورد و عشق مردهايي كه بخاطر ناموس و وطن رفتند و ديگه نيومدن و فقط قاب عكس مونده و هزاران خاطره برا خانواده هاشون ،،نامزدى كه رفت و برنگشت ،پدرى كه رفت و هيچوقت پسر و دخترشو نديد ،،تنها پسر يه خانواده رفت كه با هزار نذر و نياز بدنيا اومده بود،،،،عجب چهره دوست داشتنى داشتن ،چقدر مرد بودن و با غيرت،،نميدونم چرا اونموقع همه با هم مهربون بودند و متحد ولى الان چى ،،،،همت ،بابايي،،باكري هاااامهدى و حميد ،،باقرى ،،،متوسليان ،،خرازى،،،،محمد جهان آرا...نميشه دوسشون نداشت.... وظيفه خودم ميدونم از همشون و خاندان شهدا ممنون باشم و تشكر كنم ،،زنده باد ناموس و وطن 🙏🙏🙏🇮🇷🇮🇷🇮🇷 به مناسبت اينروزها يا على ٣٣،٢٤ فيلم:شهيد رضايي مجد (كاپيتان امير)ثبت دیدگاه شما