فریدون آسرایی نيم قرن از درگذشت جهان پهلوان تختى ميگذرد مردى كه شهرتش به مدالهاى المپيك و جهانى اش نبود او به همه مردم اين مرز و بوم نشان  داد انچه ماندنى است انسان بودن است او از موقعيت پيش امده استفاده نكرد و به دنبال  منافع شخصى نرفت و هميشه مقدم قشر ستمديده جامعه بود و ان را در طول زندگى بخصوص  زلزله بوئين زهرا نشان داد 
روحش شاد و يادش گرامى باد class=
نيم قرن از درگذشت جهان پهلوان تختى ميگذرد مردى كه شهرتش به مدالهاى المپيك و جهانى اش نبود او به همه مردم اين مرز و بوم نشان داد انچه ماندنى است انسان بودن است او از موقعيت پيش امده استفاده نكرد و به دنبال منافع شخصى نرفت و هميشه مقدم قشر ستمديده جامعه بود و ان را در طول زندگى بخصوص زلزله بوئين زهرا نشان داد روحش شاد و يادش گرامى بادثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران